Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Urez un bun venit călduros vizitatorilor paginilor website a comunei Ghidfalău!

Comuna Ghidfalău se situează pe malul stâng al râului Olt, în vecinătatea Munții Bodoc. Din punct de vedere administartiv este alcătuit din două sate – Angheluș, Ghidfalău - și două sate gemene: Fotoș și Zoltan. Majoritatea din cei 2600 de locuitori aparțin bisericii reformate, sunt de naționalitatea maghiară, dar există și o minoritatea romă numeroasă vorbitor de limba maghiară. În ultimii ani infrastructura comunei și situația clădirilor publice s-a îmbunătățit simțitor. Printre casele de locuit, conace și bisericile existente în comună se distinge biserica fortificată reformată din satul Ghidfalău. În clădirea bisericii construită în secolul XIII-XIV. prin contribuția mai multor sate putem descoperi elemente ale stilului roman, gotic și renascentist. Cercetările efectuate în incinta clădirii au adus la suprafață fresce valoroase din secolul XIV., pe unele apar scene din legenda lui Szent László.

Search

Language